Съобщения

Съобщения


 ДГ Детелина


Приключи етап от Стъпка 2 по проект "Големият лов на растения"


 ДГ Детелина


Приключи проект "Истински и полезни неща- приятно е да създаваш красота"


 ДГ Детелина


Започна проект "Големият лов на растения" в ПГ"Пеперуди"


 ДГ Детелина


Изготвяне на карта на местообитанието по проект "Големият лов на растения"


 ДГ Детелина


Приключи Стъпка 2 по проект "Големият лов на растения"


 ДГ Детелина


"Чети ми, слушам те!"


 ДГ Детелина


Вазова седмица


 ДГ Детелина


"Големият лов на растения"-м.01.-.03.2019 г.


 ДГ Детелина


ХІІІ математическо състезание "Малкият принц" 2019


 ДГ Детелина


"Големият лов на растения"-еко спектакъл "Земята-наш дом"


 ДГ Детелина


Списъци на новоприети деца уч.2019-2020 г.


 ДГ Детелина


Детска градина Детелина - Всички права запазени