Съобщения

Съобщения


 ДГ Детелина


Приключи етап от Стъпка 2 по проект "Големият лов на растения"


 ДГ Детелина


Приключи проект "Истински и полезни неща- приятно е да създаваш красота"


 ДГ Детелина


Започна проект "Големият лов на растения" в ПГ"Пеперуди"


 ДГ Детелина


Изготвяне на карта на местообитанието по проект "Големият лов на растения"


 ДГ Детелина


Детска градина Детелина - Всички права запазени