Процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗО

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Детелина”, гр. Дългопол за периода 2018/2019 г.”


 ДГ Детелина


“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Детелина”, гр. Дългопол за периода 2018/2019 г.”


 ДГ Детелина


Детска градина Детелина - Всички права запазени