Процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗО

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Детелина”, гр. Дългопол за периода 2018/2019 г.”


 ДГ Детелина


“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Детелина”, гр. Дългопол за периода 2018/2019 г.”


 ДГ Детелина


“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Детелина”, гр. Дългопол за периода 2019/2020 г.”

Количествата и артикулите (видовете хранителни стоки) са посочени в техническата спецификация. ДГ Детелина


Обявление схема "Училищен плод"


 ДГ Детелина


Заповед за определяне на заявител схема "Училищен плод"


 ДГ Детелина


Детска градина Детелина - Всички права запазени