Групи

ТРЕТА- ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА


 ДГ Детелина


РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА "БОНБОНИ"- С. АСПАРУХОВО


 ДГ Детелина


ПЪРВА ГРУПА "ПАТЕТА"


 ДГ Детелина


ВТОРА ГРУПА" ПЕПЕРУДИ"


 ДГ Детелина


ПЪРВА ГРУПА " ЗВЕЗДИЧКИ"


 ДГ Детелина


групи учебна 2017-2018


 ДГ Детелина


Детска градина Детелина - Всички права запазени