Групи

ТРЕТА- ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА


 ДГ Детелина


РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА"БОНБОНИ" С.АСПАРУХОВО 2018-2019


 ДГ Детелина


ПЪРВА ГРУПА "ПАТЕТА"


 ДГ Детелина


ВТОРА ГРУПА "ПЕПЕРУДИ" 2017-2018


 ДГ Детелина


ПЪРВА ГРУПА "ЗВЕЗДИЧКИ" 2017-2018


 ДГ Детелина


Портфолио на ПГ "Пеперуди" 2018-2019


 ДГ Детелина


Портфолио на втора група "Златни рибки" 2018-2019


 ДГ Детелина


Портфолио на първа-втора група "Звездички" 2018-20197


 ДГ Детелина


Портфолио на център за допълнително обучение по БЕ 2018-2019


 ДГ Детелина


Портфолио на втора-трета ПГ "Златни рибки" 2019-2020


 ДГ Детелина


Мини проект "Споделена грижа за децата на пътя" 2019-2020 група "Златни рибки"


 ДГ Детелина


Портфолио на първа група"Патета" 2018-2019


 ДГ Детелина


Портфолио на център за допълнително обучение по БЕ ІІІ гр.2019-2020


 ДГ Детелина


Портфолио на център по интереси "Спорт" 2018-2019


 ДГ Детелина


Портфолио на център за допълнително обучение по БЕ ІІІ-ІV гр.2019-2020


 ДГ Детелина


Портфолио на трета-четвърта ПГ "Пеперуди 2019-2020


 ДГ Детелина


Портфолио на втора група "Звездички" 2019-2020


 ДГ Детелина


Портфолио на разновъзрастова група "Бонбони"-с.Аспарухово 2019-2020


 ДГ Детелина


Мини проект "Детство сред природата" РГ с.Аспарухово 2019-2020


 ДГ Детелина


Вълшебно лято 2020 в група "Златни рибки"


 ДГ Детелина


Портфолио на първа-втора група "Звездички" 2016-2017


 ДГ Детелина


Портфолио на група "Бонбони" 2017-2018


 ДГ Детелина


Мини проект "Това, с което се гордея" ПГ"Пеперуди" 2019-2020 г.


 ДГ Детелина


Портфолио на група "Патета" 2019-2020 г.


 ДГ Детелина


Портфолио на ІV ПГ "Златни рибки" 2020-2021


 ДГ Детелина


Мини идеен проект "Група Златни рибки-територия на здравето" 2020-2021


 ДГ Детелина


Портфолио на център Български език ІV ПГ 2020-2021


 ДГ Детелина


Детска градина Детелина - Всички права запазени