Посещение на министъра на образованието и науката в ДГ

На 03.02.2020 г. министър Красимир Вълчев посети средищна детска градина "Детелина"- гр. Дългопол и проведе работна среща с педагогическия екип, който с отговорност и мотивация е приел днешните предизвикателства в предучилищното образование, успешно да бъдат трансформирани в нов модел на утрешна реална практическа обстановка и дейност. Основната тема на разговора беше задължителната предучилищна подготовка на децата, две години преди постъпване в първи клас. министър Вълчев заяви, че с промени в ЗПУО задължителната предучилищна подготовка на 4- годишните деца ще се провежда само в детските градини, не и в училищата.



Назад
Детска градина Детелина - Всички права запазени