ДокументиПрикачени файлове:

- ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019 - 22-10-2018 12:49:55
- 11. Етичен кодекс - 24-11-2016 11:47:01
- СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2018-2019 - 22-10-2018 13:07:54
- ДНЕВЕН РЕЖИМ 2018-2019 - 22-10-2018 13:02:08
- БЮДЖЕТ 2018 - 22-10-2018 13:03:50
- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 - 22-10-2018 13:05:55
- Механизъм за противодействие на тормоз - 24-11-2016 11:54:23
- 12.Бюджет- 2017г. - Държавни дейности - 02-05-2017 16:57:25
- 13.Бюджет- 2017г. - Местни дейности - 02-05-2017 16:58:05
- изпълнение бюджет 31.03.2017 - 28-07-2017 10:01:40
- изпълнение бюджет към 30.06.2017 - 28-07-2017 10:02:05
- Приложение 1 - Карта на услугите - 21-12-2017 12:09:30
- Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги - 21-12-2017 12:10:11
- Приложение 3 - Добри практики - 21-12-2017 12:10:31
- Приложение 4 - Практически насоки за действия в случай - 21-12-2017 12:10:45
- СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ ДЕТЕЛИНА 2016-2020 - 28-03-2018 15:27:13
- ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ - 28-03-2018 15:31:17
- ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ"ДЕТЕЛИНА"2018-2019 - 22-10-2018 13:09:30
- БЮДЖЕТ 2019 - 12-03-2019 16:10:10
- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 - 12-03-2019 16:32:31
- ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.03.2019 - 08-04-2019 12:43:25
- ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА - 09-04-2019 14:21:19
- ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 2018-2019 - 09-04-2019 14:43:21
- МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТОВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2018-20 - 15-04-2019 11:16:18
- ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ"ДЕТЕЛИНА" 2018-2019 - 16-04-2019 11:42:02
- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 - 08-07-2019 09:59:35
- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 - 07-10-2019 11:01:19
- ГОДИШЕН ПЛАН 2019-2020 - 21-10-2019 15:36:49
- ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРА - 21-10-2019 15:40:53
- ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2019-2020 - 21-10-2019 15:42:49
- ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2020 - 21-10-2019 15:44:30
- ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2019-2020 - 21-10-2019 15:45:18
- ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 2019-2020 - 30-10-2019 08:55:59
- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 - 20-01-2020 13:05:56
- БЮДЖЕТ 2020 - 12-03-2020 10:27:12
- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 - 11-05-2020 10:07:03
- ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 - 07-07-2020 14:25:51
Детска градина Детелина - Всички права запазени