ДокументиПрикачени файлове:

- ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019 - 22-10-2018 12:49:55
- 11. Етичен кодекс - 24-11-2016 11:47:01
- СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2018-2019 - 22-10-2018 13:07:54
- ДНЕВЕН РЕЖИМ 2018-2019 - 22-10-2018 13:02:08
- БЮДЖЕТ 2018 - 22-10-2018 13:03:50
- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 - 22-10-2018 13:05:55
- Механизъм за противодействие на тормоз - 24-11-2016 11:54:23
- 12.Бюджет- 2017г. - Държавни дейности - 02-05-2017 16:57:25
- 13.Бюджет- 2017г. - Местни дейности - 02-05-2017 16:58:05
- изпълнение бюджет 31.03.2017 - 28-07-2017 10:01:40
- изпълнение бюджет към 30.06.2017 - 28-07-2017 10:02:05
- Приложение 1 - Карта на услугите - 21-12-2017 12:09:30
- Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги - 21-12-2017 12:10:11
- Приложение 3 - Добри практики - 21-12-2017 12:10:31
- Приложение 4 - Практически насоки за действия в случай - 21-12-2017 12:10:45
- СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ ДЕТЕЛИНА 2016-2020 - 28-03-2018 15:27:13
- ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ - 28-03-2018 15:31:17
- ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ"ДЕТЕЛИНА"2018-2019 - 22-10-2018 13:09:30
Детска градина Детелина - Всички права запазени