Колектив

Екипът на ДГ”Детелина”-квалифициран и мотивиран да даде най-доброто от себе си на децата.Детската градина е първото стъпало на образователната система.

Ние- учителите в детската градина винаги сме давали на децата, това което им е най-нужно-обич, грижа и подготовка за успешна житейска реализация.Възпитаваме ги в етническа толерантност и изконни човешки добродетели.

Ние имаме опита и силата да продължим напред!

При нас детето Ви ще прекара щастливо деня си, обградено с грижи и внимание в здравословна, безопасна и приятелска среда!

В детската градина детето ще се научи да мисли логически, да развива своето въображение,талант и способности.

Грижа за отглеждане, обучение, възпитание и социализация на децата през учебната 2018/2019 г. полагат 11 педагогически специалисти и 11 души непедагогически персонал.

Директор Нина Ненчева

Педагогически екипи на групите:

Първа група „Патета“ / 2-4 г./:

Старши учител Миглена Костадинова Иванова

Старши учител Дафинка Вълчева Неделчева

Помощник- възпитател Райна Петрова

Първа-втора  група „Звездички“ / 3-5 г./:

Старши учител Нина Недева Илиева

Старши учител Даниела Василева Стоянова

Помощник- възпитател Жени Йовкова

Втора група „ Златни рибки“ / 4-5 г./

Старши учител Нина Добрева Илиева

Старши учител Пенка Атанасова Добрева

Помощник- възпитател Недялка Мартинова

Разновъзрастова подготвителна група /5- 7 г./:

Старши учител Ваня Атанасова Иванова

Старши учител Жени Богданова Василева

Помощник- възпитател Тонка Димова

Разновъзрастова група с. Аспарухово/3- 7 г./:

Старши учител Златка Стойчева Димова

Учител Петя Величкова Великова

Помощник- възпитател Силвия НеделчеваДетска градина Детелина - Всички права запазени