Кръгла маса-дискусия

Днес, тук и заедно сме заради бъдещето на община Дългопол-децата!

 

На 23.05.2019 г. се проведе първата по рода си кръгла маса-дискусия в Община Дългопол по проблемите на предучилищното образование „Съвременни предизвикателства пред предучилищното образование в община Дългопол“. Кръглата маса е организирана с идеята за активен диалог между всички заинтересовани страни и институции, които имат отношение към предучилищното образование и възпитание, и в частност –подготвителната група, като завършващ етап на предучилищното образование. Тази среща е на хора, които ежедневно работят с децата за качествена предучилищна подготовка, и на хора, които правят местните политики на съвременното образование. В рамките на кръглата маса   се проведоха открити педагогически практики в 4 ПГ на ДГ на територията на община Дългопол.ДГ Детелина
ДГ Детелина
Прикачени файлове:

- - 04-10-2019 15:00:32
Детска градина Детелина - Всички права запазени