Визия

Детската градина „Детелина”- привлекателна и желана образователна институция:

  • място на щастие, сигурност и свобода;
  • с ясни правила и норми;
  • където учители и родители заедно ще научат децата „да знаят”, „да правят”, „да живеят с другите , „да се развиват”.
  • където децата ще получат качествено предучилищно образование от квалифицирани педагози със съвременно мислене


ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
Детска градина Детелина - Всички права запазени