Изготване на карта на местообитанието по проект "Големият лов на растения"

Време е да пристъпим към същинската част –изготвяне на карта-макет на местообитанието на двора на нашата детска градина!

В изготвянето на картата участаваха децата от подготвителна група “Пеперуди” Поля,Виктория ,Хиляй,Адриян, Карина, Диян , Рая, Галин,Петър,Моника, Невена, Берк, Роксана, Хакан, Теодора, Марио. След извършеното наблюдение в двора на детската градина децата обозначиха на работната схема местоположението на растителните видове. В хода на практическата дейност непринудено получиха знания за заобикалящата ги среда: знаеха, че според вида на стъблата растенията са дървета, храсти и тревисти растения; че според вида на листата дърветата са широколистни и иглолистни. Научиха, че изработената карта-макет е по проект „Големият лов на растения“....че биоразнообразието в двора на детска градина е част от биоразнообразието на света.Детска градина Детелина - Всички права запазени