Мисия

 

Детска градина „Детелина”- градина за всички деца и място за стимулиране и зачитане уникалността на всяко дете , за осигуряване на пълноценна готовност за училище”.

 ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
Детска градина Детелина - Всички права запазени