История

Утрото на 1.09.1985 година е напоено с ароматен дъх на есенни цветя и оживено от забързания вървеж на усмихнати деца и родители. Ето я! Красивата и нова детска градина „Детелина“. Обектът е приет и въведен в експлоатация на 15.01.1985 г. със заповед № 2587 от 29.11.1984 г. на първия заместник- председател на ОНС- гр. Варна.

ДГ” Детелина” е най-голямата детска градина на територията на община Дългопол. Разположена е в центъра на малкия камчийски град Дългопол и представлява специално построена през 1985 г. за целта сграда с площ 604 кв.м. Детската градина разполага със самостоятелни помещения за 6 групи, физкултурен и музикален салон ,административни кабинети и кухненски блок.

В дворното пространство на площ от 7994 кв .м са обособени 6 детски площадки, цветни алеи и паркова част.130 деца на възраст от 2 до 7 години, разпределени в 5 групи ,една от които в с .Аспарухово, прекарват тук щастливо деня си, обградени с грижи и внимание в здравословна, безопасна и приятелска среда .Съвременната визия на детската градина е създадена с безвъзмездната финансова помощ   на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 по проект „Съвременни образователни институции-гарант за устойчиво местно развитие на община Дългопол” ,Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” по проект „Заедно към знание”, Национална програма „Модернизация на училищната среда” и МОСВ и ПУДООС –Национална кампания „За чиста околна среда-2013” – по проект „Заедно опознаваме природата”.

Грижа за отглеждане, обучение, възпитание и социализация на децата полагат 11 педагогически специалисти и 11 души непедагогически персонал.

 

 ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
ДГ Детелина
Детска градина Детелина - Всички права запазени