Добре дошли в детска градина Детелина

ДГ”Детелина” е най-голямата детска градина на територията на община Дългопол.Разположена е в центъра на малкия камчийски град Дългопол и представлява специално построена през 1985 г. за целта сграда с площ 604 кв.м. Детската градина разполага със самостоятелни помещения за 6 групи, физкултурен и музикален салон и административни кабинети,кухненски блок.

В детска градина „Детелина”

живеят щастливи деца,

под топлите грижи обилни

израстват големи и силни.

Играят на воля тук всички,

рисуват с несръчни ръчички.

И песничка детска се пее,

щастливо се в нея живее!

 

Съобщения

Движим се безопасно

На 09.02.2021г.в група "Патенца" от ДГ "Детелина" гр. Дългопол се проведе ситуация на тема: "Движим се безопасно"-дейност по мини -проект на групата ,,За да бъдем здрави и силни". Децата затвърдиха правила и норми за безопасно регулирано поведение на улицата. В резултат на проведената ситуация децата обогатиха своите знания и умения за основните правила за безопасно движение. Обобщиха представите си за улица, улично платно, тротоар, пешеходна пътека, светофар. Това те демонстрираха с голямо старание и удоволствие в предложените им подвижни и музикални игри и апликации за съвместна работа с родителите.

 

Събития в детската градина

Приказка за Четирите кралства на емоциите

На 5.02.2021 г. в ПГ “Пеперуди“ се проведе представителна изява по идеен проект „Ключът към здравето“ на тема „Приказки за Четирите...Детска градина Детелина - Всички права запазени