Добре дошли в детска градина Детелина

ДГ”Детелина” е най-голямата детска градина на територията на община Дългопол.Разположена е в центъра на малкия камчийски град Дългопол и представлява специално построена през 1985 г. за целта сграда с площ 604 кв.м. Детската градина разполага със самостоятелни помещения за 6 групи, физкултурен и музикален салон и административни кабинети,кухненски блок.

В детска градина „Детелина”

живеят щастливи деца,

под топлите грижи обилни

израстват големи и силни.

Играят на воля тук всички,

рисуват с несръчни ръчички.

И песничка детска се пее,

щастливо се в нея живее!

 

Съобщения

Отново започва "Големият лов на растения" 2019-2020 г.

Събития в детската градина

ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ ЗА КОНСТИТУИРАНЕ НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 27.11.2019 г. от 17:00 ч. СВИКВАМ РОДИТЕЛСКА

СРЕЩА НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ”ДЕТЕЛИНА”-ГР.ДЪЛГОПОЛ...Детска градина Детелина - Всички права запазени